Juriidiline teade SIA Medapp veebisaidi kohta

  1. Sissejuhatus

See juriidiline teade kehtib kõigile SIA Medapp veebisaidi (medapp.lv) külastajatele ja kasutajatele. Sellele veebisaidile sisenedes nõustute käesolevas teatises sätestatud tingimustega.

  1. Veebisaidi omandiõigus

Veebilehe haldur: veebisaiti medapp.lv haldab SIA Medapp.

Registreerimisandmed: SIA Medapp, registreeritud Lätis registreerimisnumbriga 40203451999.

Kontori aadress: Duntes iela 7, Riia, LV-1013.

  1. Intellektuaalse omandi õigused

Kogu selle veebisaidi sisu, sealhulgas tekst, graafika, logod, pildid ja tarkvara, on SIA Medapp või selle sisutarnijate omand ning on kaitstud Läti ja rahvusvaheliste autoriõiguse ja intellektuaalomandi seadustega.

SIA Medapp nimi ja logo, samuti kõik sellega seotud toodete ja teenuste nimed, kujundusmärgid ja loosungid on SIA Medapp kaubamärgid või teenusemärgid. Sellel veebisaidil sisalduvate materjalidega seoses ei anta kaubamärgi- ega teenusemärgilitsentsi.

  1. Veebilehe kasutamine

See veebisait on mõeldud isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei tohi muuta, kopeerida, levitada, edastada, kuvada, reprodutseerida, avaldada, litsentsida ega luua tuletatud teoseid, edastada ega müüa sellelt veebisaidilt saadud teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid ilma SIA Medapp eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  1. Vastutusest loobumine

SIA Medapp veebisaidi sisu on antud praegusel kujul ainult üldiseks teavitamiseks. See ei ole mõeldud meditsiiniliseks nõuandeks ega professionaalse tervishoiualase nõustamise asendajaks.

SIA Medapp ei garanteeri sellel veebisaidil esitatud teabe täpsust, täielikkust ega kasulikkust, samuti ei aktsepteeri, kinnita ega vastuta mis tahes arvamuste, nõuannete või väidete täpsuse või usaldusväärsuse eest.

Vastutuse piirangud

Medapp Ltd. ei vastuta ühelgi juhul otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad sellel veebisaidil olevate materjalide kasutamisest või võimetusest neid kasutada.

  1. Privaatsus

SIA Medapp privaatsuspoliitika kehtib ka saidi medapp.lv kasutamisel. Vaadake üle meie privaatsuspoliitika, mis reguleerib ka veebisaidi toimimist ja teavitab kasutajaid andmete kogumise tavadest.

  1. Kohaldatav seadus

Seda juriidilist teadet reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Läti Vabariigi seadustele. Kõik vaidlused, mis tulenevad siin sisalduvast teabest või on sellega seotud, kuuluvad läbivaatamisele Läti jurisdiktsioonis.

Muudatused juriidilises teatises

SIA Medapp jätab endale õiguse seda õiguslikku teadet igal ajal muuta. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist pärast muudatuste postitamist, siis nõustute nende muudatustega.

  1. kontaktinfo

Kui teil on selle juriidilise teatise kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust:

E-post: info@medapp.lv

Tel: (+371) 27888303

Aadress: Duntes iela 7, Riia, LV-1013