Juridiskais paziņojums SIA Medapp tīmekļa vietnei

  1. Ievads

Šis juridiskais paziņojums attiecas uz visiem SIA Medapp tīmekļa vietnes (medapp.lv) apmeklētājiem un lietotājiem. Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs piekrītat šajā paziņojumā izklāstītajiem noteikumiem.

  1. Tīmekļa vietnes īpašumtiesības

Tīmekļa vietnes pārvaldnieks: tīmekļa vietni medapp.lv pārvalda SIA Medapp.

Reģistrācijas dati: SIA Medapp, reģistrēta Latvijā ar reģistrācijas numuru 40203451999.

Biroja adrese: Duntes iela 7, Rīga, LV-1013.

  1. Intelektuālā īpašuma tiesības

Viss šīs tīmekļa vietnes saturs, tostarp teksts, grafikas, logotipi, attēli un programmatūra, ir SIA Medapp vai tās satura piegādātāju īpašums, un to aizsargā Latvijas un starptautiskie autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību akti.

SIA Medapp nosaukums un logotips, kā arī visi saistītie produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizaina zīmes un saukļi ir SIA Medapp preču zīmes vai pakalpojumu zīmes. Saistībā ar šajā tīmekļa vietnē ietvertajiem materiāliem netiek piešķirta preču zīmju vai pakalpojumu zīmju licence.

  1. Tīmekļa vietnes izmantošana

Šī tīmekļa vietne ir paredzēta personīgai un nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, izplatīt, pārraidīt, rādīt, reproducēt, publicēt, licencēt un radīt atvasinātus darbus, nodot vai pārdot jebkādu informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti šajā tīmekļa vietnē, bez SIA Medapp iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

  1. Saistību atruna

SIA Medapp tīmekļa vietnes saturs tiek nodrošināts tā pašreizējā formā tikai vispārējas informācijas nolūkā. Tas nav paredzēts kā medicīniska konsultācija vai profesionālas veselības aprūpes konsultācijas aizstājējs.

SIA Medapp negarantē šajā vietnē sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību, kā arī nepieņem, neatbalsta un neatbild par jebkādu viedokļu, padomu vai paziņojumu precizitāti vai ticamību.

Atbildības ierobežojumi

SIA Medapp nekādos apstākļos nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies šīs tīmekļa vietnes materiālu izmantošanas vai nespējas tos izmantot dēļ.

  1. Privātums

Uz medapp.lv lietošanu ir attiecināma arī SIA Medapp privātuma politika. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kas arī regulē vietnes darbību un informē lietotājus par datu vākšanas praksi.

  1. Piemērojamie tiesību akti

Šo juridisko paziņojumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkurš strīds, kas izriet no šeit ietvertās informācijas vai ir saistīts ar to, ir pakļauts izskatīšanai Latvijas jurisdikcijā.

Izmaiņas juridiskajā paziņojumā

SIA Medapp patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā juridiskajā paziņojumā. Turpmāka šīs vietnes lietošana pēc jebkādu izmaiņu ievietošanas tiks uzskatīta par šo izmaiņu pieņemšanu.

  1. Kontaktinformācija

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības par šo juridisko paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums:

E-pasts: info@medapp.lv

Tālrunis: (+371) 27888303

Adrese: Duntes iela 7, Rīga, LV-1013