SIA Medapp privaatsuspoliitika

  1. ANDMEHALDUS

1.1 See poliitika kehtib tegevuste kohta Medapp Ltd. veebisaidil ja suhtlusvõrgustike platvormidel. Teie isikuandmete haldamise eest vastutab SIA Medapp registreerimisnumbriga 40203451999.

kontaktinfo

Aadress: Duntes iela 7, Riia, LV-1013

Tel: (+371)27888303

E-post: info@medapp.lv

SIA Medapp on spetsialiseerunud erinevate meditsiinitoodete jae- ja hulgimüügile kogu Lätis ja Balti riikides, tehes koostööd mainekate meditsiinitoodete tootjatega.

  1. ISIKUANDMETE KOGUMINE

2.1. Suhtlusandmed: kogume andmeid, mida edastate suhtluse ajal, näiteks meilid või sotsiaalmeedia postitused. Nende hulka kuuluvad teie kontaktandmed, teie kirjavahetuse sisu ja vajaduse korral teie sotsiaalmeedia profiiliteave.

2.2. Tehinguandmed: kogume teenuste osutamiseks vajalikku teavet, nagu teie nimi, kontaktandmed ja makseandmed.

  1. ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA SEADUSLIKKUS

3.1. SIA Medapp töötleb isikuandmeid ainult konkreetsetel seaduslikel eesmärkidel. Meie töötlemistoimingud vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse ja Läti õigusaktide nõuetele.

3.2. Suhtlemine ja taotluste töötlemine: töötleme teie andmeid teie taotlustele vastamiseks meie õigustatud huvidest lähtuvalt.

3.3. Teenuste osutamine: SIA Medapp-lt Toote ostmisel on teie ja SIA Medapp vahelise lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus.

  1. ANDMETE SÄILITAMINE JA EDASTA

4.1. Säilitame isikuandmeid kuni töötlemise eesmärgi saavutamiseni, tavaliselt 1 aasta pärast andmete kogumist, kui seadusest ei tulene teisiti. Pärast seda perioodi andmed kustutatakse turvaliselt. Me ei edasta andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

4.2. Võime jagada andmeid lepingulistel alustel kolmandatest osapooltest tehniliste teenuste pakkujatega, aga ka ametiasutustega, kui see on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

  1. KÜPSISTE KASUTAMINE

5.1. Küpsised (küpsised) on väikesed failid, mis salvestatakse teie seadmesse veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks. Neid säilitatakse 8 kuud alates teie viimasest külastusest ja neid saab hallata brauseri seadete kaudu.

  1. MEDAPP SIA KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. Kasutame funktsionaalküpsiseid, et meeles pidada kasutaja eelistusi, näiteks keeleseadeid. Nende küpsiste kasutamine põhineb meie õigustatud huvidel.

  1. TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTI

7.1. Õigus teabele: taotleda kinnitust andmetöötluse kohta, juurdepääsu oma andmetele või lisateavet meie andmetöötlustavade kohta.

7.2. Õigus andmete parandamisele: õigus parandada mis tahes meie valduses olevaid andmeid, mis on teie kohta ebatäpsed.

Õigus kustutamisele: teatud juhtudel taotlege oma andmete kustutamist.

7.3. Andmetöötluse piirangud: piirata seda, kuidas me teatud asjaoludel teie andmeid kasutame.

7.4. Õigus andmete teisaldatavusele: saada oma andmed loetavas vormingus või edastada need teisele asutusele.

7.5. Õigus esitada vastuväiteid: vaidlustada andmetöötlust, mis põhineb meie õigustatud huvidel.

7.6. Nende õiguste kasutamine on üldiselt tasuta. Kuid põhjendamatute või ülemääraste taotluste eest võidakse nõuda tasu halduskulude alusel.

7.7. Isiku tuvastamine: võime nõuda andmesubjekti taotluste täitmiseks isikut tõendavat dokumenti.

Vastamisaeg: Püüame vastata ühe kuu jooksul, keerukate päringute puhul võib seda pikendada kolme kuuni.

Kaebusi saab esitada järelevalveasutusele: kui teil on meie andmetöötluspoliitika suhtes kahtlusi, võite pöörduda Andmeriigi Inspektsiooni poole (e-post: pasts@dvi.gov.lv, aadress: Elijas iela 17, Riia, LV-1050).