SIA Medapp privatumo politika

  1. DUOMENŲ VALDYMAS

1.1 Ši politika taikoma veiklai Medapp Ltd. svetainėje ir socialinių tinklų platformose. Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga SIA Medapp, kurios registracijos numeris 40203451999.

Kontaktinė informacija

Adresas: Duntes iela 7, Ryga, LV-1013

Telefonas: (+371)27888303

paštas: info@medapp.lv

SIA Medapp specializuojasi mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje įvairiais medicinos produktais visoje Latvijoje ir Baltijos šalyse, bendradarbiauja su patikimais medicinos produktų gamintojais.

  1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

2.1. Ryšio duomenys: renkame duomenis, kuriuos pateikiate bendraudami, pvz., el. laiškus ar socialinių tinklų įrašus. Tai apima jūsų kontaktinius duomenis, susirašinėjimo turinį ir, jei taikoma, socialinių tinklų profilio informaciją.

2.2. Operacijų duomenys: renkame reikalingą informaciją, tokią kaip jūsų vardas, kontaktinė informacija ir mokėjimo duomenys, kad galėtume teikti paslaugas.

  1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTUMAS

3.1. SIA Medapp tvarko asmens duomenis tik konkrečiais, teisėtais tikslais. Mūsų duomenų tvarkymo operacijos atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Latvijos teisės aktų reikalavimus.

3.2. Bendravimas ir užklausų tvarkymas: Jūsų duomenis tvarkome siekdami atsakyti į Jūsų užklausas remdamiesi savo teisėtais interesais.

3.3. Paslaugų teikimas: perkant Produktą iš SIA Medapp, duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti sutartį tarp Jūsų ir SIA Medapp.

  1. DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Asmens duomenis saugome tol, kol pasiekiamas tvarkymo tikslas, paprastai 1 metus nuo duomenų surinkimo, nebent įstatymai numato kitaip. Po šio laikotarpio duomenys saugiai ištrinami. Mes neperduodame duomenų už Europos ekonominės erdvės ribų.

4.2. Mes galime dalytis duomenimis su trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjais pagal sutartį, taip pat su institucijomis, jei reikia, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų.

  1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

5.1. Slapukai (sausainiai) yra nedideli failai, kurie saugomi jūsų įrenginyje, siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą. Jie saugomi 8 mėnesius nuo paskutinio apsilankymo ir gali būti tvarkomi per naršyklės nustatymus.

  1. MEDAPP SIA SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. Naudojame funkcinius slapukus, kad prisimintume vartotojo nuostatas, pvz., kalbos nustatymus. Šių slapukų naudojimas grindžiamas mūsų teisėtais interesais.

  1. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Teisė gauti informaciją: prašyti patvirtinimo apie duomenų tvarkymą, prieigos prie savo duomenų ar daugiau informacijos apie mūsų duomenų tvarkymo praktiką.

7.2. Teisė ištaisyti: teisė ištaisyti bet kokius mūsų turimus netikslius duomenis apie jus.

Teisė į ištrinti duomenis: tam tikromis aplinkybėmis prašyti ištrinti savo duomenis.

7.3. Duomenų tvarkymo apribojimai: apriboti, kaip mes naudojame jūsų duomenis tam tikromis aplinkybėmis.

7.4. Teisė į duomenų perkeliamumą: gauti savo duomenis skaitomu formatu arba perduoti juos kitai institucijai.

7.5. Teisė nesutikti: nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

7.6. Naudojimasis šiomis teisėmis paprastai yra nemokamas. Tačiau už nepagrįstus ar perteklinius prašymus gali būti imamas mokestis, atsižvelgiant į administracines išlaidas.

7.7. Tapatybės patvirtinimas: galime reikalauti pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad įvykdytume duomenų subjekto prašymus.

Atsakymo laikas: Mes siekiame atsakyti per vieną mėnesį, sudėtingų užklausų atveju jis gali būti pratęstas iki trijų mėnesių.

Skundai gali būti pateikiami priežiūros institucijai: jei turite klausimų dėl mūsų duomenų tvarkymo politikos, galite kreiptis į Duomenų valstybinę inspekciją (el. pasts@dvi.gov.lv, adresas: Elijas iela 17, Ryga, LV-1050).