SIA Medapp veebisaidi (www.medapp.lv) kasutustingimused

 1. MÕISTED

1.1 Müüja: SIA Medapp, Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev ettevõte, registreerimisnumber LV4020203451999, kontoriga Duntes iela 7, Riia, LV-1013.

1.2. Ostja: 18-aastane ja vanem füüsiline või juriidiline isik, kes ostab kaupu ja teenuseid saidilt medapp.lv.

1.3. Veebipood: veebiplatvorm, mida haldab SIA Medapp ja mis on saadaval aadressil www.medapp.lv.

1.4. Ostu-müügileping: Ostja ja SIA Medapp vaheline leping kauba müügiks vastavalt käesolevatele tingimustele.

1.5: Kauba kättesaamise koht: Medapp.lv veebipoest ostetud kauba kättesaamise koht.

 1. ÜLDREEGLID

2.1 Juriidiline dokument: käesolevad Tingimused on siduv juriidiline dokument Ostja ja SIA Medapp vahel ning määravad kindlaks Poolte vastastikused õigused, kohustused ja vastutused seoses tehingutega veebilehel medapp.lv.

2.2. Tingimustega nõustumine: ostes kaupu saidilt medapp.lv, nõustub Ostja nende tingimustega.

2.3. Territoriaalne ulatus: kaubavahetus toimub Lätist.

2.4. Muudatused: SIA Medapp võib teha käesolevates tingimustes muudatusi ja need jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil.

2.5. Toode: mõiste "toode" hõlmab nii saidil medapp.lv pakutavaid tooteid kui ka teenuseid.

 1. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Registreerimine: Ostu sooritamiseks peab ostja registreeruma saidil medapp.lv, esitades vajalikud andmed.

3.1.1. Kui Ostja ennast ei registreeri, siis Ostja märgib vajalikud kontaktandmed saadetise üleandmise hetkel.

3.2. Tellimuse esitamine: Ostja esitab tellimused, täites veebilehel oleva elektroonilise tellimisvormi.

3.3. Lepingu sõlmimine: iga tellimus, mille on kinnitanud SIA Medapp, moodustab eraldi ostu-müügilepingu.

3.4. Tellimuse kinnitamine: leping sõlmitakse, kui Ostja esitab tellimuse, nõustub käesolevate Tingimustega, valib makseviisi ja Müüja kinnitab tellimuse.

3.5. Kinnitamata jätmine: SIA Medapp võib tellimuse tagasi lükata erinevatel põhjustel, sealhulgas toodete kättesaamatuse või käesolevate tingimuste mittejärgimise tõttu.

 1. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õigused: Ostjal on õigus osta kaupu vastavalt käesolevatele tingimustele, tagastada kaup 14 päeva jooksul, samuti muud õigused vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

4.2. Kohustused: Ostja vastutab tellitud kauba eest tasumise ja vastuvõtmise, kauba ülevaatamise pärast selle üleandmist, isikuandmete uuendamise, samuti käesolevate Tingimuste ja Läti Vabariigi õigusaktide täitmise eest.

 1. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Õigused: SIA Medapp võib piirata juurdepääsu Interneti-poele, muuta Tingimusi ja muuta tootepakkumist.

5.2. Kohustused: SIA Medapp kohustub kaitsma Ostjate privaatsust, tarnima tellitud tooteid ja tagastama makseid täitmata tellimuste eest.

 1. TOOTE HINNAD JA MAKSEMINE

6.1. Hinnad: hinnad on eurodes koos käibemaksuga ja võivad muutuda.

6.2. Hinnamuutused: Veebipoe hinnad võivad erineda poe hindadest.

6.3. Fikseeritud hind tellimise hetkel: Toote hind määratakse tellimuse esitamise hetkel.

6.4. Lisakulud: Kohaletoimetamise ja muud teenustasud ei sisaldu Toote hinnas.

6.5. Makseviisid: Ostja teeb ettemaksu veebilehel näidatud viisidel.

 1. KAUBA VARUSTAMINE

7.1. Tarnevõimalused täpsustatakse kassas Ostja aadressi alusel.

7.2. Kohaletoimetamise tasud: Kohaletoimetamise teenust osutatakse lisatasu eest ja kohaletoimetamise tasu on märgitud tellimuse vormistamise ajal.

7.3. Tarneaadress: Ostja peab esitama täpse tarneaadressi.

7.4. Tarneprotsess: Müüja vastutab tellitud Toote volitatud esindaja kaudu Ostjale tarnimise eest.

7.5. Tarnekuupäevad: Ostjat teavitatakse tarnekuupäevast ja kellaajast. Kui Müüja ei saa Toodet õigeaegselt tarnida, teavitab ta Ostjat tarne aja muutmisest.

7.6. Kauba vastuvõtmine: Pärast üleandmist peab Ostja Kauba üle vaatama ja kinnitama selle kättesaamist. Kõikidest ebakõladest tuleb koheselt teavitada SIA Medapp.

 1. KAUPADE VASTUVÕTT JA LADUSTAMINE

8.1. Kauba kättesaamise võimalused: kohaletoimetamise teenuse valimata jätmisel saab Ostja kauba kätte saada määratud kogumispunkti.

8.2. Hoiustamistasu: Kui Ostja ei jõua kaupa määratud aja jooksul kätte saama, võib rakenduda ladustamistasu.

8.3. Kauba kättesaamise kohustused: Ostja või volitatud isik peab Toote kättesaamisel esitama asjakohased identifitseerimis- ja tellimuse andmed.

 1. TOOTE KVALITEET JA GARANTII

9.1 Tootekirjeldus: Iga Tootega on kaasas üksikasjalik kirjeldus ja spetsifikatsioonid.

9.2. Garantiiaeg: Kui ei ole märgitud teisiti, on tootele tavaliselt 1 aasta tootmisdefektide garantii.

9.3. Garantiiteenus: garantii korral peab Ostja pöörduma SIA Medapp poole, et saada juhiseid garantiinõude käsitlemise korra kohta.

 1. KAUPA TAGASTAMISE JA TAGASTAMISE ÕIGUS

10.1. Taganemisõigus: Ostjal on õigus ostu-müügileping üles öelda ja toode tagastada 14 päeva jooksul peale selle kättesaamist Läti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

10.2. Tagastamisprotsess: Kauba tagastamiseks antakse üksikasjalikud juhised, sealhulgas aadress, kuhu kaup tuleb tagastada, ja raha tagastamise viis.

 1. KRÜPTOVALUUTAS TASUTUD TELLIMUSTE TÜHISTAMINE, TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

11.1. Krüptovaluutas tehtud tehingud: Krüptovaluutas tasutud tellimustele kehtivad erireeglid, eriti mis puudutab tühistamist ja tagasimakseid.

11.2. Tagastamise protseduur: Krüptovaluutaga tasutud tellimuste eest kantakse raha tagasi Ostja pangakontole, mitte krüptovaluutas.

12. ALLAHINDLUSED JA SOODUSTUSED

12.1. Eripakkumised: SIA Medapp võib pakkuda allahindlusi ja tutvustusi, millest teatatakse saidil medapp.lv.

12.2. Kampaania tingimused: igal pakkumisel võivad olla konkreetsed tingimused, mis pakkumise ajal selgelt teatavaks tehakse.

 1. POOLTE VASTUTUS

13.1. Ostja vastutus: Ostja vastutab täpse teabe esitamise ja andmete ebatäpsuse korral tekkida võivate tagajärgede eest.

13.2. Müüja vastutus: SIA Medapp vastutab käesolevate reeglite täitmise, kauba kvaliteedi ja kohaletoimetamise eest, välja arvatud vääramatu jõu või Ostja süül.

 1. TEABE ESITAMINE

14.1 Suhtlemine: SIA Medapp võtab Ostjaga ühendust eelkõige e-posti teel, et edastada tellimuse kinnitus, tarneteave ja muu asjakohane teave.

14.2. Ostja kohustused: Ostja kohustuseks on esitada kehtiv e-posti aadress, telefoninumber, nimi, perekonnanimi ja tarneaadress, samuti teavitada SIA Medapp oma kontaktandmete muutumisest.

 1. LÕPPSINGIMUSED

15.1 Kohaldatavad õigusaktid: käesolevaid Tingimusi reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid.

15.2. Vaidluste lahendamine: Kõik nendest tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse esmalt poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust läbirääkimiste teel ei lahendata, lahendatakse see Läti Vabariigi pädevates kohtutes.

KONTAKTANDMED JA ANDMED

Firma nimi: SIA Medapp

Juriidiline aadress: Meža prospekts 28A, Riia, Läti, LV-1014

Tel: (+371) 27888303

E-post: info@medapp.lv

Registreerimisnumber: LV40203451999