VITREX – Ķirurģiskās šuves

Apraksts

Dānija (ražots Čehijas Republikā)

Uzsūcošās diegi

Neuzsūcošās diegi

Monofilamenta diegi

Pinumi diegi

Antibakteriālie